Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Pristupanjem portalu e-zdravlje.ba saglasni ste sa pravilima koji slijede i koji predstavljaju uslov za korištenje sadržaja stranice e-zdravlje.ba.

Sve informacije koje dobijete putem portala e-zdravlje su isključivo informativnog karaktera.

Molimo vas da ne koristite portal E-zdravlje za hitne medicinske slučajeve.

Ukoliko se oslonite na bilo koju informaciju sa portala e-zdravlje, to činite isključivo na Vašu odgovornost.

Nije dozvoljeno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći BiH propisi.

Korištenje sadržaja e-zdravlje.ba na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi nije dozvoljeno.

Strogo je zabranjeno bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja www.e zdravlje.ba drugim korisnicima.

Pozivamo Vas da nam javite ako prilikom korištenja www.e-zdravlje.ba uočite sadržaje koji su u suprotnosti sa ovim uslovima korištenja.

Objavljivanje sadržaja naših partnera na www.e-zdravlje.ba ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Tim e-zdravlja Vam stoji na raspolaganju i možete nas kontaktirati na e-mail adresu: info@e-zdravlje.ba.